Lombard Chojna

Lombard Chojna

13 lutego, 2019 0 przez Doradca Personalny

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi posiadać odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki jakim będzie w okresie przekazywać środki finansowe głowom w sprawie, jakie będą chciały takowe środki uzyskać w zmian za oddanie rzeczy ruchomej pod zastaw.

Lombard Dębno

Ogólna charakterystyka działalności

Lombard jest firmą angażującą się udzielaniem pożyczek gotówkowych pod zastaw. Ciekawostką jest źródło nazwy „lombard”, która pojawiła się w średniowieczu w zachodniej Europie dzięki włoskim bankierom.

Lombard online

Lombard online

Na jakiej zasadzie lombard udziela pożyczki i komu?

Pożyczkę w lombardzie może osiągnąć każdy, nawet osoba, jaka nie ma zdolności kredytowej w banku, jest dłużnikiem, i nawet ma sprawę komorniczą i słabą historię kredytową BIK. Pożyczka przyznawana jest pod zastaw jakiejś ruchomości (potrafi więc żyć samochód, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, akcesoria, zegarki ect.) lub papierów wartościowych.

Umowa zawarta z lombardem jest materiałem składającym się na przepisach wprowadzonych w Przepisie cywilnym, określającym zawieranie zgód na dowolnej zasadzie. Umowa ta istnieje zgodna do umów pożyczkowych z obecną wprawdzie różnicą, że zwrot takiej zaległości jest ubezpieczony zastawem. Każda umowa lombardowa złożona jest z dwóch grupy:

– pierwsza stronę zgody z lombardem zawiera warunki udzielanej pożyczki, kwotę wraz z jej oprocentowaniem oraz termin spłaty pożyczki,
– inna grupa lombardowej umowy określa sposób, w jaki dana pożyczka zostaje zabezpieczona (czyli w niniejszej stron nakłada się opis „rzeczy ruchomej”, która tworzy pod zastaw w lombardzie upoważniając tym jednym właściciela lombardu udzielającego pożyczkę do potencjalnej sprzedaży celu w sytuacji kiedy pożyczka nie zostanie zwrócona we wcześniej ustalonym terminie).

lombard w warszawie

lombard w warszawie

W przypadku konieczności sprzedaży zastawionego przedmiotu, wierzyciel z uzyskanej kwoty w pierwszej kolejności zaspokaja spłatę umowy, natomiast kwotę uzyskaną ponad dług (tzw. nadwyżkę) powinien zwrócić innej stronie umowy, czyli właścicielowi oddającemu przedmiot pod zastaw. Istotną rolą jest fakt, iż pierwotny właściciel przedmiotu zawierając umowę z właścicielem lombardu, czeka na samego prawa do sprzedaży tej dziedziny.

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi posiadać odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki jakim będzie w okresie przekazywać środki finansowe głowom w sprawie, jakie będą chciały takowe środki uzyskać w zmian za oddanie rzeczy ruchomej pod zastaw. Inną ważną rolą jest zabezpieczenie kanału zbytu przedmiotów powstających z przeterminowanych umów pożyczkowych. Prowadzenie lombardu on-line jest złe ze powodu na fizycznie wymienny charakter działalności (pozostawienie problemu w zmian za środki finansowe).

Praktyka pokazuje, że lombardy chętniej mają z propozycji zawarcia, z klientem, umowy opartej na sprzedaży rzeczy. Polega obecne na tym, że osoba chcąca pożyczyć jakąś kwotę w zmian za sprawa ruchomą, przenosi własność do ostatniej sytuacje bezpośrednio na właściciela lombardu. W takiej umowie, możliwość odzyskania przedmiotu zastawionego jest po odstąpieniu od normy oraz po cenie tzw. odstępnego.

WAŻNE

Od dnia 11.04.2016 lombardy udzielające pożyczek w formie kredytu konsumenckiego (czyli również udzielenie pożyczki pod zastaw oraz zawarcie umowy pożyczki pod zastaw) są uważane za prac będące instytucjami pożyczkowymi. Wiąże się z obecnym potrzebę prowadzenia akcje w budowie prawnej odpowiadającej przepisom – czy dana firma winna stanowić firmą akcyjną istniej również firmą z małą odpowiedzialnością posiadającą minimalny kapitał zakładowy nie krótszy niż 200 000 złotych.

Istotne istnieje obecne, iż umowa kupna/ sprzedaży z prawem do odkupu, w świetle samej ustawy o kredytach konsumenckich, nie jest umową pożyczki i dlatego wymienione powyżej powody jej nie dotyczą.

Które trzeba spełnić warunki zakładając lombard?

Polskie przepisy nie organizują w specjalny i prosty sposób wszystkich rzeczy połączonych z prowadzeniem lombardu. Przy zakładaniu takiej instytucji podaje się jedynie ogólne przepisy zawarte w Przepisie cywilnym, które przyczepiają się z firmami pożyczkowymi. W kontaktu z tym, zakładając lombard nie ma konieczności pozyskiwania jakichś zezwoleń, koncesji, czy chociażby wpisów do jakichś rejestrów. Niezbędne będzie jedynie zarejestrowanie działalności finansowej lub jako wysoko wspomniano założenie spółki z małą odpowiedzialnością/ akcyjnej, w przypadku kiedy będą zawierane umowy pod zastaw/ umowy pożyczki.

Lokalizacja

Każdy sklep wymaga odpowiedniej lokalizacji, oraz w szczególności lombard. Warto pochylić się nad tą rolą i poważnie podejść do sprawy. Zamożne i drogie dzielnice nie będą tutaj dobrym wyborem, bardziej odpowiednie mogą wykazać się dzielnice kumulujące duże grona pracowników posiadających złe lub złe dochody. Wybór domu nie jest naznaczony specjalnymi kryteriami odgórnie, dlatego przyszły przedsiębiorca przechodzi w niniejszej ról wolną rękę. Należy pamiętać tylko o odpowiednim zabezpieczeniu miejsca prowadzenia prace ze powodu na podwyższone ryzyko kradzieży. Przy zatrudnianiu pracowników jednocześnie nie potrzebujemy żadnych dodatkowych uprawnień. Dobrze jednak, aby osoba zatrudniana posiadała podstawową wiedzę połączoną z rzeczoznawstwem, wyceną rzeczy ruchomych będących zastawem oraz była smykałkę kupiecką.

Rejestrując działalność miej o PKD

Głównym numerem PKD dla lombardu jest numer 64.92.Z (Inne formy udzielania kredytów).

„Podklasa ta rozszerza praca połączoną z usługami finansowymi dotyczącymi przede każdym udzielania kredytów przez instytucjenie objęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

• udzielanie kredytów konsumpcyjnych,

• finansowanie handlu międzynarodowego,

• zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej,

• pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,

• udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje,nieprzyjmujące depozytów,

• udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa taż nie obejmuje:

• udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przymujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,

• leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w terenie 77 w znaczących podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

• prace powiązanej z przyznawaniem dotacji przez agencje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z.”

(Źródło: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1485,finansowa-dzialalnosc-uslugowa-z-wylaczeniem-ubezpieczen.html)

Zobacz lombard Warszawa

W relacje od klasycznej formy prawnej prowadzenia lombardu, rejestracji realizujemy w CEIDG (działalności gospodarcze oraz spółki cywilne) bądź w KRS (tu wypowiadamy się w przypadku spółek jawnych, spółek akcyjnych lub same komandytowych.

0 0 votes
Czy polecasz