Paczkomaty Inpost Barwice

Paczkomaty Inpost Barwice

2 marca, 2019 0 przez Doradca Personalny

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich postawienie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny nada im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a też bankomatów czy mlekomatów. Już istniejące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Międzyzdroje

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą posiadać kłopoty. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, jaka jest właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. Aby je umieścić, powinien mieć pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeżeli jednak zamknięty w nim plan został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, to spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to dopiero urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do dawania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się jednak spośród tym poglądem. Inni mówią, że obowiązkowe są zmiany, bo należeć nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych metod

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten stwierdził, że paczkomat odnaleziono w pobliżu chodnika, na placu należącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie prac budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami swego planu zagospodarowania przestrzennego i faktów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z faktami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawej definicji paczkomatu. Wada jest zarówno przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny realizować tego gatunku urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych wtedy nie są roboty budowlane. Nie stanowił zatem celu uzyskania opinii o pozwoleniu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był spełniony takim obiegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A właśnie sytuacja trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądzie z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Zasada nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie celu w oznaczonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, jaka została wykonana poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy bądź też paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd i w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy widzieć ich danie oraz zbudowanie na placu z potencjalnym wykonaniem pewnych przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał też że paczkomatami miał się już WSA w Warszawie. W sądzie z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że więc co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, pewnie nie podążać za poprawiającą się rzeczywistością, technologiami, a też potrzebami inwestycyjnymi. Chociaż nie świadczy to, że różne strategie prace budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne pojęcia w rodzaj na końcu uniwersalny i uniwersalny, aby pomimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal mogły one odkryć idealne użycie do drugich przejawów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na sprawę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć każdego w poszczególnym katalogu. – Za chwilę pokaże się, że posiadamy trochę nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym stanowić więc wskazane przesłanki, na jednym poziomie ogólności, jednak z różnej części na końcu jasne, żeby nie stanowiło kłopotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on obiekty na określone do czasowego wykorzystania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przejścia w własne miejsce lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w ostatniej różnej grupie. Też z podstawowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te dodatkowe, gdyby są być dłużej, chcą uzyskania pozwalania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do postaci są zgodne z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie obiekty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie wynosi je warunek uzyskania pozwalania na budowę, i słusznie. Cele te pewnie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w tym zakresie. Fakt, że zostały zrealizowane w nieznanym mieszkaniu a jedynie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie podjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naszej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Coś własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich mówi przepis ze powodu na proste gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, ale te wspanialsze. Gdy tak nie było, obecne w podstawie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest narzędziem technicznym, jakie nie jest kształtowane w oznaczonym miejscu, lecz wykonywane w fabryce. Jest on przynoszony na środowisko jak gotowa funkcjonalna całość, która do podejmowania wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się to od indywidualnych tego gatunku urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę zupełnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, toż ważna żeby go porównać po prostu ze dużym gabarytowo meblem. To obrazowe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w poszczególnym miejscu jak procesu budowlanego. Jeżeli natomiast ten pomysł nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Znaczyłoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w kontaktu do jakiegokolwiek urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w poszczególnym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Międzyzdroje

0 0 votes
Czy polecasz