Przeprowadzki Płoty  zadzwoń 666484444

Przeprowadzki Płoty zadzwoń 666484444

21 marca, 2019 0 przez Doradca Personalny

Filozofia szczupłego zarządzania zyskuje na popularności. Lean Management używany istnieje w kompleksowym zarządzaniu przedsiębiorstwami z każdej dziedziny. W światowej opinii metoda stosowana z procesem produkcyjnym, dziś przenikła do prawie każdych obszarów funkcjonowania firmy.

Przeprowadzki Police zadzwoń 666484444

Wdrożenie lean management w konkretnej instytucji wymaga kompleksowych znajomości urządzeń i technik, a dodatkowo wielkiej nowości w trybie myślenia kadry kierowniczej. Choć poznanie całej sztuk jest trudnym procesem, widoczne efekty zachęcają do dalszego wdrażania założeń. Sektor wysyłkowy automatyzuje swoje funkcjonowania oraz stanowi miłym dowodem na ostatnie, jak wykorzystać potencjał nurtu lean. Jak filozofia Lean wykonywa się w logistyce?

Zobacz również dpd Kołobrzeg

Szczupłe zarządzanie

W Polsce w języku o lean management dostało się określenie szczupłe zarządzanie. Nazwa oddaje osobę i ważny nurt tej filozofii, w kwestii chodzi o to, by dzięki automatyzacji procesów nie marnować dostępnych zasobów. W tym planie wystrzega się dużych inwestycji w urządzenia. W poznaniu od masowej produkcji, ilość wytwarzanych materiałów jest szczegółowo stała i zarządzana przez potrzeby rynku. Przy wykorzystywaniu założeń szczupłego zarządzania przy pracy może wykonywać średnio o 50% pracowników mniej. Dodatkowo, używana jest mniejsza fizyczna powierzchnia, potrzeban do realizacji produkcji, a także oszczędzany jest czas pracy inżynierów.
Termin to pieniądz

Wedle opracowań Womacka, Jonesa i Roosa zamieszczonych w The Machine that Change the Word. The Story of Lean Production wynika, że przy wdrożeniu założeń tej sztuk inżynierowie marzą o połowę mniej czasu do stworzenia innowacyjnego produktu. Docelowo są to wspaniałe korzyści finansowe. Lean management ogranicza zasoby niezbędne do pracy. Całość myślenia o pracy liczy na dużym wykorzystaniu dostępnych środków oraz tym zużywaniu zasobów. LM to przede każdym dostosowanie procesu produkcyjnego do aktualnej koniunktur na zbycie. Między innymi z tego czynnika Lean management pierwotnie używany w fabrykach, przeniknął do rynku usługowego.
Początek, czyli produkcja po japońsku

zobacz również kredyty Kołobrzeg

Aby dobrze znać założenia szczupłego zarządzania warto wrócić do początków I korzeni jego powstania. Cała koncepcja zaczęła dobierać się już po II wojnie światowej. Miejscem do kolei był japoński rynek motoryzacyjny, a pionierem szkoły był inżynier Taichi Ohno, który wykonałem System Produkcyjny Toyoty. Rozwijał koncepcję wdrażając inne technologii i urządzenia niezbędne do optymalizacji procesu produkcyjnego. Ohno wprowadził głęboką tj. bezpośrednią obserwację procesów. Twierdził, że odpowiednie zarządzanie produkcją możliwe jest całkowicie dzięki realnej obserwacji, i że właśnie wiedza uzyskana z naturalnego doświadczenia może spowodować spodziewane efekty. Wymagał od kadry zarządzającej fizycznej obecności na halach produkcyjnych (management by walking around), tenże często korzystał z badania pracowników. Słuchał ich wpływów. Wypowiadał się głosem tych, którzy na co dzień obsługiwali proces produkcyjny. To pomagało osiągać główny cel, czyli wyeliminowanie marnotrastwa.
Marnotrastwo zasobów

W trakcie tych uwadze Ohno wskazał kilka typów niepotrzebnego marnowania zasobów, takich jak:

Oczekiwanie pracowników w trakcie przestoju maszyn
Zbędny transport
Nadprodukcja
Nadmierne magazynowanie i zbędne zapasy
Utrzymywanie ogromnej dawek materiałów i materiałów

System Produkcyjny Toyoty zawierał się nie właśnie na marnowaniu materiałów. Ohno wysoko cenił siłę ludzkich dłoni i charakterów, dlatego wystrzegał się marnowania energii pracowników. Zwracał szczególną opinię na ostatnie, aby jak dużo wykorzystać potencjał wszystkich pracownikach. Spotkania managerów z pracownikami oraz przestrzeganie ich możliwości to codzienność w układzie lean.
Tylko Japonia?

Wdrożenie szczupłego zarządzania przyniosło Toyocie ogromną przewagę konkurencyjną. Co stało zarejestrowane przez zachodnie koncerny, ale tak naprawdę potencjał metodyki lean został wykorzystany stosunkowo późno. Wynikało to zwłaszcza z braku pełnej dokumentacji, Ohno i współpracujący z nim inżynierowie nie przygotowali oficjalnej dokumentacji, stąd te adaptacja drogi na rynku amerykańskim czy europejskim wykazała się trudniejsza.
The Machine That Changed the World

Do popularyzacji pojęcia przyczyniła się wspomniana już publikacja The Machine That Changed the World wydana przez naukowców z Instytutu Technologii w Massachusetts. Popularność ta zawiera szczegółowe porównanie wydajności motoryzacyjnych z Japonii z tymiż z USA i Europy. Wskazano na pierwsze cele sukcesu produkcyjnego Toyoty. Analiza zafascynowała europejskich inwestorów. O filozofii Lean zaczęto dyskutować globalnie.

Przeprowadzki Police zadzwoń 666484444

Metodyka Just in Time

W książki badaczy wyszczególniono wszystkie elementy płacące za sukces Systemu Produkcyjnego Toyoty. Pierwszym była metoda Just in Time. To zdanie, w którym wszystek element produkcji podawany jest na godzina dzięki wykluczeniu systemu „pchanej” sztuki oraz zastąpienia go sposobem typu „pull”. System ssący pobiera produkt z starego procesu, dopiero w momencie, gdy zaistniała faktyczna potrzeba zastąpienia zużytego materiału. Pozwalało to Toyocie zorganizować produkcję, jaka nie przesyca rynku. Firma dostarczała tak to, na co właśnie był popyt.

Przeprowadzki Police zadzwoń 666484444

Implementacja Lean w oparciu o główne filary

Kolejnym głównym elementem odpowiedzialnym za sukces lean management jest automatyzacja. W Toyocie składano się na projektowaniu systemów produkcyjnych tak, aby wyeliminować wszystkie odchylenia z założonych standardów.

Szczupłe zarządzanie umieszcza się na kilku ważnych założeniach:

Wartość produktu ocenia z tematu widzenia końcowego użytkownika. To użytkownik ocenia końcowy towar oraz definiuje nadawane mu liczbie.
Strumień wartości wyznaczany dla wszystkiego produktu. Zbiór czynności niezbędnych do wytworzenia produktu. Każde elementy winnym być rozumiane i precyzyjnie określone. Producent musi wiedzieć co wyraża się na całkowity proces, począwszy od czasu zakupu surowców.

Przeprowadzki Police zadzwoń 666484444

Dopiero wtedy realne oszacowanie kosztów jest dodatkowe.
Ciągły przepływ – ceny w układzie produkcyjnym idą w możliwość czysty i interesuje to wszelkiej materii począwszy na produktach, a na informacji kończąc. W ostatnim planie zaczynana jest same metoda one-piece-flow, która zajmuje robienie w znacznych partiach. [1] System ssący – wykonywane są tylko niezbędne części i wyłącznie potrzebnych produktów. Małe organizacje i chociaż na określony sygnał.
Ciągłe udoskonalenie. To znakomita myśl metodyki Lean, zamiłowanie do perfekcji w rozwoju filozofii Kaizen, lub same przez wprowadzenie wielkich zmian.

Jak sektor usługowy korzysta z lean management?

Adaptacja metodyki szczupłego zarządzania na potrzeby sektora usługowego przyniosły tak naprawdę dopiero lata 90. Po zastosowaniach w korporacjach produkcyjnych na wszelkim świecie dostrzeżono potencjał śpiący w tej technologii. Nadmiar, który spowalnia realizację obecny istnieje w każdym sektorze. Pojawił się plan na „odchudzenie” firm dostarczających usługi. Warto podkreślić, że wąskie nastawienie do metodyki lean bardzo ogranicza jej potencjał. Zatem nie jest całkowicie droga na redukcję kosztów. To szeroka koncepcja, która umożliwia na wielkie wykorzystanie zasobów. To przede każdym nowy sposób myślenia, wokół którego powinno być całe przedsiębiorstwo. Co istotne, lean menagment w naszych zdaniach zawiera dbałość o dużą jakość materiału.
Nr 1 zasoby ludzkie

W trakcie wdrażanie metody pojawia się wiele problemów, między innymi stereotypy, które pojawiają się wokół tej technologie. Lean nie jest przekonaną skrzynką z urządzeniami. Adaptacja szczupłego zarządzania wymaga szerokich zmian w agencji zaś zatem na dalekim tle: technicznym czy ekonomicznym. Ogromnym miejscem do koleje jest zarówno wyjście do użycia zasobów ludzkich. To strategia, która kojarzy się na stworzeniu pewnej kultury organizacji. Lean umieszcza się na taniej hierarchii, duży wpływ kładziony jest na produkcję zespołową oraz szkolenia wewnętrze pracowników, którzy docelowo zyskują uniwersalną pozycję, nie są niezastąpieni, płynnie zmieniają stanowiska. Lean oszczędza zasoby, oszczędza i energię ludzką, minimalizują np. niepotrzebną rywalizację pomiędzy poszczególnymi działami
Zamiłowanie do perfekcji i feedback

Zamiłowanie do codziennego udoskonalenia dzięki płynnym przepływom informacji między kadrą kierowniczą oraz pracownikami. Dbałość o podobny feedback ma tu duże znaczenie. Odpowiedzialność kładziona jest przeważnie na menagerów, którzy odpowiadają za wewnętrzną organizację firmy. Pracownik dodatkowo jego trwanie to najważniejsza zaletę firmy. Prawdopodobnie być on chroniony dzięki ogólnym integracjom sposobów i robotyzacji procesów. To pomysł na żądanie biznesem, który daje się w każdym sektorze, także w dziedziny e-commerce.

Usprawnienie w e-commerce

W świecie sprzedaży online cały proces dostarczenia artykułu do klienta zawiera i istotny składnik przesyłki kurierskiej. Jak usprawnić działania w regionie wysyłkowym? Tutaj narzędziem optymalizującym może być wygranie z usług brokera. Automatyzacja systemu pomoże zaoszczędzić czas oraz energię osób obsługujących przesyłki. Poza oszczędnością finansową dany e-sklep może zaoszczędzić aż 125 godzin pracy rocznie, jeśli wyeliminowanie zostanie np., żmudne wypełnianie listów przewozowych. Te na rynku narzędzia takie jak np. porównywarka cen czy integracja z zespołem eBay, pozwalają na optymalizację kosztów i czasu pracy.

Szczupła logistyka

Wśród rosnącej konkurencji firmy szukają jeszcze to nowszych usprawnień na optymalizacje działań. To normalny proces, który z stabilnością będzie realizowany w perspektywie. Tylko takie nastawienie do biznesu może wesprzeć w osiągnięciu sukcesu na przesyconym rynku. Nowa forma z dążeniem do redukcji kosztów i uproszczanie procesów, zmienił rynek KEP. Metodyka lean brana w projektowaniu transportu czy strategii magazynowania zbiera się w sukcesie większości firm.

Źródło artykułu Zarządzanie w nurcie Lean. Automatyzacja logistyki

Przeprowadzki Police zadzwoń 666484444

0 0 votes
Czy polecasz