Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać.

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać.

2 maja, 2020 0 przez Doradca Personalny

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać. Odzyskanie pieniędzy przelanych na złe konto będzie lepsze. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o o usługach finansowych, której znaczeniem jest urządzenie klientom odzyskania pieniędzy. Jak odzyskać pieniądze wg nowych przepisów?

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach finansowych. Dzięki zmianie znikną kłopoty z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na złe konto. Projekt powstał w skutku współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Zobacz także:

Co zrobić jeśli bank odrzucił reklamację?
– Nowe przepisy przyjęte stały w Urzędzie jednomyślnie, co daje o tym, iż to energia ponad podziałami i niezwykle potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw oraz nikt nie zatrzymał się od głosu. Nowe ustawy zaczną funkcjonować w czasie 3 miesięcy po pracy ustawy w Serwisie Ustaw.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Pomyłka może sprawić się każdemu
– Z projektów do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na złe konto, był źródłem wielkich problemów. W skrajnych przypadkach klienci tracili w niniejszy forma pieniądze, skoro nie było mechanizmu zmuszającego słuchacza do obrotu środków. Dzięki tej wymianie w grupy przypadków kupimy je chociażby w procesu kilku dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W pracy pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta osobistego użytkownika (o co szczególnie łatwo przy dużych przelewach realizowanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta czy nawet wykonały przelew na konto podane np. w tematach informacyjnych. Do ostatniej pory, nie było pogodnej i prostej procedury odzyskiwania takich zabiegów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych odbiorcy, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Jak odzyskać pieniądze?

Po kolejach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na złe konto będzie przedstawiał swój bank czy WZROST o tym fakcie. Obecny będzie uważał 3 dni na poinformowanie kliencie o błędzie i konwencjach braku zwrotu środków w czasie 30 dni.

– Zwrot środków będzie rozwiązywany na specjalny rachunek techniczny, co zapewnia pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, partner w czasie 1 dnia roboczego będzie oddawał je na konto klienta. Gdy w zgodę zaangażowanych było dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni roboczych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w przedsiębiorstwie Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w czasie 30 dni, bank czy Krok będzie zobowiązany do przekazania płatnikowi danych kliencie.

– Pozwoli to korzystne dochodzenie prawa na trasie sądowej. Podstawę prawną mieć będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy roszczenie płatnika jest potrzebne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W pracy oznacza to, że klient omyłkowego przelewu, jaki nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie przymuszony do ostatniego wyrokiem sądu i weźmie i wydatki powiązane z procesem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych
Powodem do zrealizowania proponowanych kolei stanowiły fakty proponowane przez nabywców do Rzecznika Finansowego. Zostały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach prac Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w obiektu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o potrzeby obywateli, jakie stanowiły celem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Porad Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zaproszonych do wymiany w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki

0 0 votes
Czy polecasz